Jednostka budżetowa gminy a podatek VAT

Zgodnie z art. 15 ust. 1 VATU podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą (działalność producentów, handlowców lub usługodawców), bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Opierając się na powyżej definicji należy stwierdzić, że jednostka budżetowa nie spełnia wymogów dotyczących wykonywania samodzielnie działalności gospodarczej. Tym samym nie jest odrębnym od gminy podatnikiem VAT. W przypadku jednostek budżetowych gminy mamy bowiem do czynienia ze stosunkiem zależności: gmina – jednostka budżetowa. W tym miejscu można również zaznaczyć, że o braku samodzielnie prowadzonej działalności przez jednostkę budżetową, przesądza fakt, że wydatki tej jednostki są ponoszone z budżetu gminy i nie są uzależnione od osiąganych przez tę jednostkę, dochodów.

Pragnę w tym miejscu zaznaczyć, że ze względu na charakter tej publikacji tematyka nie został omówiona w sposób wyczerpujący. W najbliższym czasie znajdziecie Państwo szczegółowe omówienie tematu w dziale: Najnowsze artykuły.

Adrian Bogusławski – redaktor portalu TaxFin.pl, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo oraz studiów podyplomowych z prawa podatkowego. Certyfikowany trener biznesu. Współpracował z najlepszą firmą szkoleniową w kraju (wg. rankingu "Book of Lists 2013”) m.in. przy projektach realizowanych dla Ministerstwa Finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie pracuje w tym podmiocie, przy projektach realizowanych dla jednostki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto współpracuje z jedną z kancelarii prawnych w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnych uwzględnieniem spółek kapitałowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w szczególności z zakresu podatku VAT.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.).
  • Uchwała NSA z dnia 24 czerwca 2013 r. (I FPS 1/13).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *