Uproszczone sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej za rok 2009 może sporządzić jednostka, która w roku obrotowym 2009 oraz w roku 2008 nie osiągnęła dwóch z następujących trzech wielkości:
 1) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż:  50 osób
 2) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości:  2.000.000 euro średni kurs NBP na dzień bilansowy, zgodnie z tabelą nr 254/A/NBP/2008 z dnia 31.12.2008 r.: 4,1724 zł/euro  8.344.800 zł
 średni kurs NBP na dzień bilansowy, zgodnie z tabelą nr 252/A/NBP/2007 z dnia 31.12.2007 r.: 3,5820 zł/euro  7.164.000 zł
 3) przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości:  4.000.000 euro  średni kurs NBP na dzień bilansowy, zgodnie z tabelą nr 254/A/NBP/2008 z dnia 31.12.2008 r.: 3,5820 zł/euro  16.689.600 zł
 średni kurs NBP na dzień bilansowy, zgodnie z tabelą nr 252/A/NBP/2007 z dnia 31.12.2007 r.: 3,5820 zł/euro  14.328.000 zł

 

 

Sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej za rok 2008 może sporządzić jednostka, która w roku obrotowym 2008 oraz w roku 2007 nie osiągnęła dwóch z następujących trzech wielkości:
1) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż:  50 osób
2) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości:  2.000.000 euro średni kurs NBP na dzień bilansowy, zgodnie z tabelą nr 252/A/NBP/2007 z dnia 31.12.2007 r.: 3,5820 zł/euro 7.164.000 zł
średni kurs NBP na dzień bilansowy, zgodnie z tabelą nr 252/A/NBP/2006 z dnia 29.12.2006 r.: 3,8312 zł/euro 7.662.400 zł
3) przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości:  4.000.000 euro średni kurs NBP na dzień bilansowy, zgodnie z tabelą nr 252/A/NBP/2007 z dnia 31.12.2007 r.: 3,5820 zł/euro 14.328.000 zł
średni kurs NBP na dzień bilansowy, zgodnie z tabelą nr 252/A/NBP/2006 z dnia 29.12.2006 r.: 3,8312 zł/euro 15.324.800 zł

 

 

Sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej za rok 2007 r. może sporządzić jednostka, która w roku obrotowym 2007 oraz w roku 2006 nie osiągnęła dwóch z następujących trzech wielkości:
1) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż:  50 osób
2) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości:  2.000.000 euro średni kurs NBP na dzień bilansowy, zgodnie z tabelą nr 252/A/NBP/2006 z dnia 29.12.2006 r.: 3,8312 zł/euro 7.662.400 zł
średni kurs NBP na dzień bilansowy, zgodnie z tabelą nr 252/A/NBP/2005 z dnia 30.12.2005 r.: 3,8598 zł/euro 7.7196.00 zł
3) przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości:  4.000.000 euro średni kurs NBP na dzień bilansowy, zgodnie z tabelą nr 252/A/NBP/2006 z dnia 29.12.2006 r.: 3,8312 zł/euro 15.324.800 zł
średni kurs NBP na dzień bilansowy, zgodnie z tabelą nr 252/A/NBP/2005 z dnia 30.12.2005 r.: 3,8598 zł/euro 15.439.200 zł

 

Podstawa prawna: art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).

83356

2 myśli na temat “Uproszczone sprawozdanie finansowe”

  1. moim zdaniem jest jeszcze takie wyjście, że jeżeli chodzi o kryterium to nie żądamy dokładnych zarobków, tylko określenie w jakim przedziale mamy dochoód. Można ustalić kilka przedziałów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *