Weryfikacja certyfikatu rezydencji przez organy podatkowe

Jest to dobra tendencja, gdyż ilość czasu jaki poświęcają przedsiębiorcy, urzędnicy oraz sądy administracyjne na czystą formalność jest zdecydowanie niepotrzebna.

Szczególnie interesujący w tym temacie wydaje się niedawny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym skład sędziowski poszedł nawet o krok dalej od przyjaznej obecnie przedsiębiorcom linii orzeczniczej. Zgodnie z ta linią  certyfikat – o ile nie określa roku na który został wydany – można wykorzystywać do momentu zmiany stanu faktycznego, który potwierdza. Dzięki temu raz uzyskany dokument można wykorzystywać również w kolejnych latach.
Przy takim założeniu, polski płatnik podatku u źródła powinien sam weryfikować czy nie doszło do zmiany stanu faktycznego wskazanego w certyfikacie.
W przypadku podmiotów, które nie są wiarygodne częstsze potwierdzanie aktualności dokumentu jest jak najbardziej wskazane, jednakże w przypadku firm pewnych można pominąć tę formalności.

W wyroku II FSK 2580/11, NSA uznał, że przepisy podatkowe nie odnoszą się do tego w jaki sposób należy rozumieć aktualność certyfikatu rezydencji. Dodatkowo wskazano, że nie ma nawet określenia co można traktować za taki dokument. Sąd nie zgodził się zatem ze stanowiskiem prezentowanym przez Ministra Finansów w zaskarżonej interpretacji podatkowej, zgodnie z którą oczekiwano aktualizowania tego dokumentu na moment dokonywania wypłaty – jest to stanowisko najbardziej uciążliwe z perspektywy przedsiębiorców.

Z jednej strony odniesiono się do tego, że certyfikat potwierdza rezydencję podatkową na przeszłość i na dzień wydania takiego dokumentu a nie na przyszłość jednak interesującym jest wskazanie sądu, że o ile organy podatkowe mają wątpliwości co do tego czy podatek został pobrany przez płatnika prawidłowo, tj. czy posiadany przez niego dokument jest aktualnym certyfikatem rezydencji powinny same sprawdzić czy są podstawy do kwestionowania takiego dokumentu i działania polskiego płatnika.

Gdyby stanowisko zaprezentowane przez NSA upowszechniło się byłby to kolejny krok ułatwiający formalności związane z rozliczaniem podatków. Warto teraz obserwować praktykę zarówno organów podatkowych jak i sądów administracyjnych czy będzie spójna ze stanowiskiem wskazanym przez NSA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *