Karuzela z podatkami, czyli kilka słów o uldze na dzieci

Biorąc pod uwagę, że przed nami naprawdę gorący okres ostatnich rozliczeń PIT, chciałbym Państwu przybliżyć ulgę na dzieci.
Uprawnionym do zastosowania takiej ulgi jest ściśle określony krąg osób, mianowicie rodzice dziecka, opiekunowie prawni, jak również osoby, które sprawują funkcję tzw. rodziny zastępczej. Warunkiem skorzystania z tej ulgi jest jednak opodatkowanie dochodów przez w/w podmioty wg. skali podatkowej. Zatem wyłączone są te podmioty, które opodatkowują dochody np. ryczałtem ewidencjonowanym, czy też stawką 19%, chyba że dodatkowo osiągają dochody, które opodatkowują wg. skali podatkowej.
Ulga dotyczy co do zasady dzieci małoletnich, czyli takich, które nie ukończyły 18 roku życia. Ponadto ulga może dotyczyć dzieci, bez względu na ich wiek, które otrzymywały w danym roku podatkowym zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Jednocześnie ulga dotyczy dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, jeżeli uczą się one w szkołach, działających zgodnie z przepisami o systemie oświaty lub studiują (również zagranicą). W przypadku tej ostatniej grupy istnieje jednak ograniczenie dotyczące dochodów dziecka i wynosi ono 3089 zł (w tym również zarobki osiągane przez dzieci pełnoletnie zagranicą). Przekroczenie tej kwoty powoduje utratę prawa do ulgi.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *