Kurs rachunkowości od podstaw

Nowelizacja przepisów z 2014 r. dokonana na podstawie ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, umożliwiła zajmowanie określonych stanowisk bez dodatkowych [...]

Czytaj wiecej

Od dzisiaj lżej odchodzić

Do niedawna jednym z największym problemów podatkowych była …. śmierć przedsiębiorcy. Po prostu polskie przepisy nie regulowały w żaden szczególnych sposób zarządu przedsiębiorstwem zmarłej od [...]

Czytaj wiecej

E-faktura od 2019 r.!

Dnia 18 września 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie [...]

Czytaj wiecej

Kontrola firm audytorskich

Projekt ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, który ma zmienić zasady nadzoru publicznego nad firmami audytorskimi pojawił się w wykazie [...]

Czytaj wiecej

Pages