Koszty w przypadku najmu samochodu

Kosztami uzyskania przychodów podatnika będą wydatki rzeczywiście poniesione, ale w kwocie nie wyższej niż wynikającej z przemnożenia faktycznego przebiegu i stawki za jeden kilometr. Podkreślić [...]

Czytaj wiecej

Opodatkowanie imprez integracyjnych

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie na uwadze należy mieć, iż stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego [...]

Czytaj wiecej

Ulga na Internet

Podstawa prawna Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) – u.p.d.o.f., [...]

Czytaj wiecej

Wpłata na rzecz organizacji pożytku...

Zazwyczaj podatnik może wskazać – jako beneficjenta części jego podatków – organizacje pozarządowe, w tym kościoły i związki wyznaniowe. Swoboda podatnika w określeniu komu mają zostać przekazane [...]

Czytaj wiecej

Wspólne opodatkowanie małżonków

Nie można nie dostrzegać, że małżeństwo jako takie – czy też szerzej rodzina (małżonkowie i dzieci) – stanowią w wielu przypadkach jeden podmiot (jedno gospodarstwo domowe). Przejawia się to [...]

Czytaj wiecej

Pages