Otrzymanie niezamówionego towaru

Komentarz W praktyce obrotu gospodarczego zdarza się, że towary zostają wysłane omyłkowo do przedsiębiorcy, który nie składał na nie zamówienia. W pierwszej kolejności warto zastanowić się nad [...]

Czytaj wiecej

Zwolnienie od akcyzy paliwa lotniczego

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby skorzystać z powyższego zwolnienia w sytuacji wykorzystywania środków transportu lotnictwa cywilnego w działalności gospodarczej i nabywania paliwa [...]

Czytaj wiecej

Zwrot akcyzy od energii elektrycznej

Przy rozpoznawaniu skargi kasacyjnej spółki Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin SA od wyroku WSA w Poznaniu z 13 czerwca 2008 r. (sygn. akt I Sa/Po 433/08) oddalającego skargę w przedmiocie [...]

Czytaj wiecej

Zabezpieczenie kwoty długu celnego

Korzystanie z instytucji zabezpieczenia zapłaty długu celnego jest szczególnie przydatne wówczas gdy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą związaną z częstym dokonywaniem operacji obrotu [...]

Czytaj wiecej

Pages