Bilans płatniczy – formularze w...

Ciążący obowiązek nakazuje przekazywanie sprawozdań z częstotliwością miesięczną w przypadku znacznego zaangażowania (przekraczającego równowartość 500 mln zł) natomiast w przypadku pozostałych [...]

Czytaj wiecej

Bilans płatniczy – obowiązki...

Odwrotna sytuacja jest wręcz zbawienna dla finansów każdego państwa. Obliczenie nadwyżki lub też deficytu w teorii nazywane jest ustalaniem bilansu płatniczego. Czynność tą wykonują najczęściej [...]

Czytaj wiecej

Gwarancja emisji obligacji komunalnych

Ogłoszenie emisji obligacji nie musi być zakończone sukcesem, gdyż nie zawszę znajdą się „inwestorzy”, którzy obejmą – wpłacą środki w celu nabycia obligacji. Rozwiązaniem problemu może być [...]

Czytaj wiecej

Zamknięcie roku w księgach JST

Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest obowiązek ewidencyjny związany m.in. z rozliczaniem projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE. Zamknięcie roku i czynności związane z [...]

Czytaj wiecej

Pages