Raty kredytowe wzrosną

Podwyżka stóp procentowych spowoduje, że raty kredytów wzrosną . Zmianie ulegnie też zdolność kredytowa osób, które chcą się zadłużyć. Rada Polityki Pieniężnej na jednodniowym posiedzeniu 6 [...]

Czytaj wiecej

Jaki kurs zastosować podatkowo?

Zgodnie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm. przepisy prawa podatkowego obecnie, zasadniczo, nie zawierają ograniczeń [...]

Czytaj wiecej

Rozwiązania w nettingu

Wdrożenie rozliczeń wewnątrzgrupowych w oparciu o netting wymaga wyboru formy rozliczenia (netting bilateralny lub multilateralny), waluty (rozliczenie w każdej walucie należności lub zobowiązań [...]

Czytaj wiecej

Pages