Skrócony tydzień pracy

Przykład Czy praca w systemie skróconego tygodnia pracy powinna odbywać się w stałe dni tygodnia, czy mogą być one zmienne? Praca w omawianym systemie czasu pracy może odbywać się w różne dni [...]

Czytaj wiecej

Obowiązki płatnika składek ZUS

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, a co za tym idzie zasady, tryb i termin zgłaszania do tych ubezpieczeń, rozliczania i opłacania należnych składek regulują przepisy ustawy z dnia 13 [...]

Czytaj wiecej

Interpretacje ZUS są wiążące

Zakres pisemnej interpretacji Przedsiębiorca może wystąpić do ZUS o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez [...]

Czytaj wiecej

Pages