Kiedy nie będzie rejestracji podatników VAT

Z rynku napływają informacje, które powinny nas zaniepokoić. Chodzi o temat działań służb skarbowych w zakresie wyrejestrowywania lub braku decyzji o rejestracji podatników dla celów VAT.

Dla celów rejestracji urzędy skarbowe mają obowiązek weryfikowania zgłoszenia rejestracyjnego i dopiero po pozytywnej weryfikacji dokonują rejestracji podatnika VAT. Sprawdzane są takie dane jak adres siedziby firmy, w celu potwierdzenia, że podmiot ubiegający się o rejestrację rzeczywiście istnieje. Siedziba  powinna odpowiadać rodzajowi oraz skali prowadzonej działalności a także czy posiada odpowiednie warunki do jej prowadzenia itp. Przedsiębiorca powinien też podać numer telefonu, pod którym będzie dostępny. 

Kiedy nie dokonana zostanie rejestracja?

W określonych wypadkach naczelnik urzędu skarbowego nie dokona rejestracji. Nastąpi to wtedy gdy:

  • podatnik w zgłoszeniu rejestracyjnym podał dane niezgodne z prawdą,
  • podmiot, który złożył wniosek nie istnieje,
  • pomimo kilku podjętych udokumentowanych prób nie można skontaktować się z przedsiębiorcą ani z jego pełnomocnikiem o ile taki został wybrany,
  • podmiot jak również jego pełnomocnik nie stawiają się na wezwania Naczelnika US,
  • z posiadanych przez urząd informacji wynika, że podatnik może prowadzić działania zmierzające do wyłudzeń skarbowych,
  • sąd orzekł w stosunku do podmiotu zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Podatnik zostanie wykreślony także np. wtedy gdy składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje VAT (obecnie to część deklaracyjna JPK), w których nie wykazał sprzedaży, nabycia towarów lub usług ani importu towarów z kwotami podatku do odliczenia.

Należy upewnić się czy wszystko jest w porządku

Z informacji z rynku wynika, że intensyfikują się działania urzędów, które mechanicznie, bez dokładnego sprawdzenia odmawiają rejestracji. Ostatnim podobnym przypadkiem była rejestracja podatnika, który omyłkowo wypełniając dokumenty podał zły adres (pomylił numer domu). Urząd odmówił rejestracji mimo tego że przez kolejne miesiące podatnik składał JPK i płacił należny podatek. Co więcej trwało dość długo zanim udało się przekonać urząd do potwierdzenia rejestracji i to od momentu złożenia wniosku. A stawka oczywiście było prawo do odliczenia VAT. Warto upewnić się po złożeniu  wniosku czy z perspektywy urzędu wszystko jest w porządku i nie ma on wątpliwości co do działalności podatnika.

Autor:
Marcin Chomiuk – Partner Zarządzający, Doradca Podatkowy, ADN Doradztwo Podatkowe


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *