Kiedy budynek gospodarczy jest zwolniony z podatku od nieruchomości?

Ustawodawca przewidział w tym przypadku zwolnienie dla budynków gospodarczych służących działalności leśnej lub rybackiej. Ponadto możliwe jest zwolnienie również budynków gospodarczych lub ich części, które są położone na gruntach gospodarstwa rolnych i służą wyłącznie działalności rolniczej. Ostatecznie podmiot może korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w wypadku budynków gospodarczych zajętych na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.      

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *