Kiedy darowizna praw do zarejestrowanego znaku towarowego nie będzie opodatkowana VAT?

Niewątpliwie znak towarowy nie jest towarem ponieważ zgodnie z art. 2 pkt 6 Ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części a także wszelkie postacie energii. Zatem w tym przypadku mamy do czynienia ze świadczeniem usług, które jednocześnie jest nieodpłatnym świadczeniem. Takie świadczenie podlega opodatkowaniu tylko w przypadku świadczenia tych usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Tym samym nieodpłatne świadczenie usług wykonywane w ramach prowadzenia działalności gospodarczej podatnika nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 listopada 2013 r. (ILPP1/443-701/13-2/AWa)

Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl

 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *