Kiedy dłużnik może liczyć na umorzenie postępowania egzekucyjnego?

Umorzenie z urzędu następuje m.in. gdy dłużnik lub sam wierzyciel nie mają zdolności sądowej. Natomiast na uwagę zasługuje umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek. Oczywistym jest, że postępowanie jest umarzane gdy wniosek złoży sam wierzyciel. Jednak do umorzenia dochodzi także gdy nastąpi prawomocne pozbawienie tytułu wykonawczego, co jest skutkiem uwzględnienia przez sąd powództwa o pozbawienie wykonalności.

Źródło: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296 ze zm.)

 
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl 
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *