Kiedy i na jakich zasadach można zatrudnić osobę młodocianą?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami możemy zatrudnić młodocianego jeżeli po pierwsze ukończył co najmniej gimnazjum, a po drugie przedstawił zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danej pracy. Jednocześnie należy pamiętać, że jeżeli młodociany nie ma kwalifikacji do wykonywania określonej pracy może być zatrudniony jedynie w celu przygotowania zawodowego.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.           

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *