Kiedy jest możliwe wystawienie zbiorczej faktury korygującej?

Zbiorcza faktura korygująca może być wystawiona wówczas, gdy podatnik udziela rabatu na wszystkie dostawy towarów, czy dokonane usługi, dla jednego odbiorcy. Faktura taka powinna zawierać m.in. numer i datę wystawienia oraz nazwę podatnika i nabywcy oraz ich adresy.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *