Kiedy komputer nie będzie podlegał egzekucji administracyjnej?

W Ustawie zostały wskazane takie składniki majątku, które nie podlegają egzekucji administracyjnej. Wśród nich ustawodawca wymienia przedmioty urządzenia domowego, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to m.in. komputerów. Zatem wynikałoby z tego, że komputer podlega egzekucji administracyjnej. Należy w tym miejscu wskazać jednak, że zasada ta nie dotyczy komputerów, które są wykorzystywane do pracy zarobkowej zobowiązanego, o ile są niezbędne zobowiązanemu w jego pracy, a praca ta jest wykonywana przez zobowiązanego osobiście.

Źródło: www.finanse.mf.gov.pl
 
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *