Kiedy możemy liczyć na zwolnienie z podatku od środków transportowych?

Podobnie zwolnieniu podlegają m.in. pojazdy specjalizacyjne oraz używane do takich właśnie celów. Na zwolnienie można liczyć również w przypadku pojazdów będących w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, czy urzędów konsularnych. Jednak w tym wypadku musi zaistnieć warunek wzajemności a przywileje musza wynikach z aktów prawnych powszechnie obowiązujących.

Źródło: www.finanse.mf.gov.pl

 
Adrian Bogusławski, Redakcja Portalu
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *