Kiedy możemy skorzystać z europejskiego postępowania nakazowego?

W tym postępowaniu możemy dochodzić tylko roszczeń pieniężnych i to wyłącznie roszczeń wymagalnych. Jednocześnie postępowanie to ma zastosowanie w sprawach transgranicznych.

Źródło: Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty; Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 ze zm.)

 
Adrian Bogusławski, Redakcja Portalu  
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *