Kiedy możemy wystawić FV przed dokonaniem dostawy towaru?

Możliwość ta dotyczy jednak wystawienia faktury nie wcześniej niż 30 dni przed w/w czynnością. Tym samym mogło dojść do wystawienia FV jeszcze w grudniu 2013 r. za np. dostawę towarów, która została zrealizowana w styczniu 2014 r. (przy zachowaniu tego okresu 30 dni).
Źródło:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
 
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *