Kiedy możliwe jest zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni?

Przyczyną zaskarżenia może być niezgodność uchwały z postanowieniami zawartymi w statucie, albo niezgodność uchwały z przepisami prawa. Należy zauważyć że uprawniony podmiot może wnieść powództwo w terminie nieprzekraczającym 6 tyg. liczonych od dnia w którym zapadła uchwała.
Źródło:

  • Ustawa z dnia  17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *