Kiedy możliwe jest zastosowanie preferencyjnej stawki VAT, w przypadku wykonania zabudowy meblowej?

Mianowicie, zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), stawka 8%, jest stosowana do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Tym samym wykonanie zabudowy meblowej może korzystać ze stawki 8%, pod warunkiem, że zabudowa meblowa ma charakter trwały oraz ma na celu np. modernizację obiektu mieszkalnego lub lokalu, objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przez charakter trwały zabudowy rozumiane jest takie połączenie zabudowy z budynkiem, czy lokalem, w którym zabudowa nie może funkcjonować odrębnie, tak jak meble „wolnostojące”.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
  • Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 31.03.2014 r. (PT10/033/5/133/WLI/14/RD30577)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *