Kiedy następuje zajęcie nieruchomości dłużnika, przy egzekucji z nieruchomości?

Zajęcie nieruchomości dłużnika zostało uregulowane w art. 925 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.), zwanej dalej KPC. Zgodnie z powołanym przepisem nieruchomość jest uważana za zajętą z chwilą doręczenia wezwania do zapłaty, dłużnikowi. Jeżeli wezwanie nie zostało doręczone, nieruchomość jest zajęta z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej lub złożenia wniosku komornika do zbioru dokumentów. Jednocześnie obowiązkiem komornika jest powiadomienie wierzyciela o zajęciu nieruchomości dłużnika.
 
Źródło:

  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *