Kiedy nie zapłacimy opłaty skarbowej

Jednocześnie nie podlega tejże opłacie czynność w w/w zakresie, jeżeli dotyczy określonych spraw. Wśród takich należy wskazać m.in. sprawy alimentacyjne, opieki, kurateli czy przysposobienia, jak również dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń za pracę.
 
 
Adrian Bogusławski, Redakcja Portalu
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *