Kiedy nie zapłacimy PCC od umowy pożyczki?

Ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki. Mianowicie zwolnione są od PCC te umowy pożyczki, które są zawierane pomiędzy osobami najbliższymi. Nie ma w tym wypadku limitu kwotowego. W celu określenia osób najbliższych musimy odwołać się do art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768, z późn. zm.), zgodnie z którym należą do tych osób m.in. wstępni, zstępni, małżonek, czy rodzeństwo.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, z późn. zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *