Kiedy nie zapłacimy wyższej stawki podatku od nieruchomości w przypadku lokalu użytkowego

Jednak nie w każdym przypadku ta wyższa stawka będzie miała miejsce. Mianowicie w przypadku opodatkowania stawką wyższą decydującym jest wykorzystywanie tego lokalu na cele działalności gospodarczej. Tym samym samo posiadanie lokalu, który może być przeznaczony na działalność gospodarczą, nie przesądza o wyższej stawce.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)
  • Wyrok NSA z dnia 23 maja 2013 r. (II FSK 1880/11)
 
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *