Kiedy organ egzekucyjny może dokonać zabezpieczenia?

Zatem należy zauważyć, że wystarczy w tym wypadku samo uprawdopodobnienie. Nie jest ono jednak kształtowane jedynie przez subiektywną opinię organu egzekucyjnego, bowiem ustawodawca zaliczył do takich czynności (mogących utrudnić lub udaremnić egzekucję) m.in. czynności zobowiązanego polegające na wyprzedaży swojego majątku.
 
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl 
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *