Kiedy podatnik VAT może ponownie skorzystać ze zwolnienia podmiotowego?

Jednocześnie ustawodawca przewidział możliwość ponownego skorzystania przez podatnika ze zwolnienia podmiotowego przy spełnieniu określonych warunków. Mianowicie, podatnik, zgodnie z art. 113 ust. 11 VATU, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może ponownie z niego skorzystać ale nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym dany podatnik utracił to prawo do zwolnienia. Należy również zauważyć, że, zgodnie z art. 11a VATU, te same przesłanki dotyczą podatnika będącego osobą fizyczną, który utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował ze zwolnienia, przed zakończeniem działalności gospodarczej. A następnie ponownie rozpoczął wykonywanie czynności opodatkowanych.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r,. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.     

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *