Kiedy powstanie przychód w CIT?

Przyjmuje się, że przychód powstanie w dniu, w którym rzecz została wydana lub zostało zbyte prawo majątkowe, ewentualnie została wykonana usługa. Należy jednak zauważyć, że przychód powstanie nie później niż w dniu wystawienia faktury.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.) 
  • www.finanse.mf.gov.pl
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *