Kiedy powstanie u pracownika przychód ze świadczenia częściowo nieodpłatnego?

Tym samym u pracownika powstanie przychód ze stosunku pracy. Przychód pracownika w tym wypadku będzie stanowić różnica pomiędzy ceną towaru dla innych nabywców a ceną zapłaconą przez tego pracownika.

Źródło:

  • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)

Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *