Kiedy pożyczka dla spółki kapitałowej nie podlega PCC?

Jednocześnie jednak ustawodawca wskazał w art. 2 pkt 4 Ustawy, że zwolnione z podatku są takie czynności cywilnoprawne, o ile przynajmniej jedna ze stron tej czynności, z tytułu dokonania tej czynności, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Natomiast w przypadku udzielenia pożyczki przez akcjonariusza spółce kapitałowej, pożyczka taka będzie zwolniona z PCC, na co wskazuje art. 9 pkt 10 lit. i Ustawy.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *