Kiedy rolnik nie zapłaci… podatku rolnego?

Wyłączając przy tym z opodatkowania tym podatkiem, grunty które zostały zajęte na prowadzenie działalności o innym charakterze niż rolnicza.
Podatnikami podatku rolnego są natomiast, m.in. właściciele gruntów rolnych. Tym samym jeżeli nabędziemy grunt o takiej klasyfikacji to staniemy się, co do zasady, podatnikami podatku rolnego. Jednak nie zawsze. Mianowicie ustawodawca wprowadził zwolnienia z tego podatku, z których, myślę że najczęściej występującym, jest zwolnienie z podatku rolnego ze względu na klasę gruntu. Zatem w wypadku nabycia gruntu rolnego klasy V, VI i VIz nie zapłacimy podatku rolnego.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *