Kiedy rozwód wyłącza możliwość skorzystania z tzw. ulgi na dzieci?

W pierwszym przypadku o możliwości skorzystania przez rodziców, po prawomocnym wyroku rozwodowym, z tzw. ulgi na dzieci, decyduje fakt wykonywania przez rodzica władzy rodzicielskiej. Tym samym możliwość skorzystania z tej ulgi nie jest uzależniona wyłącznie od wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego. Należy zatem wskazać, że pozbawienie władzy rodzicielskiej wyrokiem sądu, wyłącza możliwość korzystania z tej ulgi. Jednakże ograniczenie władzy rodzicielskiej nie wpływa na wyłączenie z możliwości korzystania z tej ulgi.
W drugim przypadku, czyli w sytuacji, w której dziecko jest pełnoletnie, istotnym dla możliwości skorzystania z ulgi na dziecko będzie fakt utrzymywania dziecka przez rodzica. Zatem w tym wypadku wykonywanie władzy rodzicielskiej nie ma znaczenia.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.         

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *