Kiedy spółka akcyjna może zostać przekształcona w SE?

Warunkiem przekształcenia jest jednak, aby spółka akcyjna podlegała prawu państwa członkowskiego i miała siedzibę na terenie jednego z państw członkowskich. Przy czym musi zostać spełniony dodatkowy warunek, mianowicie spółka akcyjna która jest przekształcana musi również posiadać od co najmniej 2 lat spółkę zależną, a spółka zależna musi podlegać prawu innego państwa członkowskiego, niż spółka przekształcana. Istotnym warunkiem jest również posiadanie odpowiedniego kapitału zakładowego, który wynosi dla Europejskiej Spółki Akcyjnej 120 tys. euro.
Źródło:

  • Rozporządzenie Rady WE Nr 2157/2001 z 8.10.2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej
  • Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz. U. z 2005 r., Nr 62, poz. 551 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *