Kiedy stowarzyszenie podlega likwidacji?

Kolejnym przypadkiem jest możliwość rozwiązania na podstawie uchwały samego stowarzyszenia, z jednej strony może być to spowodowane realizacją celu lub brakiem możliwości jego realizacji. Finalnie, rozwiązanie może nastąpić również na podstawie decyzji sądu.


Źródło: Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, poz. 104 ze zm.)

 

Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl

 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *