Kiedy w spółce z o.o., powinna zostać ustanowiona rada nadzorcza?

Ponadto rada może mieć wpływ na kształt zarządu. Jednocześnie rada nadzorcza powinna być ustanowiona, zgodnie z art. 213 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), zwanej dalej KSH, w przypadku, gdy kapitał zakładowy spółki przewyższa kwotę 500 tys. zł. Drugą przesłanką jest liczba wspólników – powyżej 25. Istotnym jest, że ustawodawca przewidział możliwość ograniczenia indywidualnej kontroli wspólników w spółce z o.o., w której ustanowiona została rada nadzorcza.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.      

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *