Kiedy warto zawrzeć umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego?

Istotnym jest jednak żeby zgodnie z art. 389  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), umowa przedwstępna określała istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Tym samym wydaje się, że lepszym rozwiązaniem jest zawarcie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego. Jednakże zawarcie umowy w formie aktu notarialnego niesie za sobą określone konsekwencje. Mianowicie, w tym wypadku możliwe jest dochodzenie, zarówno przez nabywcę, jak i zbywcę, zawarcia umowy przyrzeczonej przed sądem. Ponadto dla nabywcy istotnym jest, że może on złożyć wniosek o ujawnienie w księdze wieczystej roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości. Należy również  zauważyć, że zawarcie takiej umowy wiąże się z dodatkowymi kosztami.  
Źródło:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *