Kiedy zapłacimy zryczałtowany podatek dochodowy od umowy zlecenie?

Natomiast w przypadku gdy zleceniobiorcą nie jest jednocześnie płatnik (pracodawca) zleceniodawcy, musimy odnieść się do art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Zgodnie z przywołanym przepisem w wypadku, gdy umowa zlecenia nie przekracza 200 zł od przychodu pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18%.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *