Kiedy zarząd fundacji ma znaczenie?

W przypadku fundacji zarząd jest organem obligatoryjnym i utworzenie zarządu jest wymagane przy kształtowaniu fundacji. Zarząd pełni bowiem role zarówno w zakresie zarządzania, ale również reprezentowania fundacji. Ponadto, istotnym jest, że zarząd nie może przenieść kompetencji do reprezentowania na inny podmiot.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *