Klauzule niedozwolone we wzorcach umownych RWE Stoen Operator

W przypadku RWE Stoen Operator klauzule dotyczyły możliwości podwyższenia opłat za przyłączenie o 10%, przy jednoczesnym braku możliwości odstąpienia od umowy przez konsumenta. Przy czym możliwość podniesienie stawki nie wymagała zgody konsumenta. Drugi zapis dotyczył możliwości zmiany przez przedsiębiorcę terminu, w którym miałby on wykonać przyłącze. Jednocześnie zmiana terminu przez przedsiębiorcę nie rodziła odpowiedzialności po stronie przedsiębiorcy. Zapisy te zostały uznane na niedozwolone i zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2014 r. (VI Aca 1828/13) zostaną wpisaną do rejestru takich klauzul.
Źródło:

Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *