Know-how bez podatku

Nowelizacja zakłada przesunięcie terminu opodatkowania dochodu z tytułu objęcia akcji (udziałów) w spółce posiadającej osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w postaci know-how, w związku z realizacją celu Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Inicjowanie działalności innowacyjnej).

Przełożenie terminu powstania obowiązku podatkowego miało by przesunięte o 5 lat lub w przypadku wcześniejszego zbycia akcji – na dzień ich zbycia. KIG uważa, że takie rozwiązanie powinno przynieść wzrost zainteresowania szerszej grupy specjalistów wniesieniem swojego know–how jako aportu do spółek w ramach działania 3.1. POIG.

Zdaniem KIG, osoby które nie posiadają środków finansowych na wykorzystanie wypracowanych przez siebie rozwiązań, ale posiadają odpowiednią wiedzę (know-how) i posiadane wartości niematerialne wnoszą do spółki w formie aportu nie powinny być obciążane obowiązkiem podatkowym w momencie objęcia udziałów. Skłaniałoby to je do zbycia ich części w celu pokrycia naliczonego podatku, co może spowodować spadek zainteresowania tą formą współpracy między wynalazcami i przedsiębiorcami.

KIG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *