Kobiety mogą starać się o umorzenie składek na Fundusz Pracy

Umorzenie dotyczy pań, które w omawianej sytuacji znajdowały się między 1 stycznia 1999 r., a 31 sierpnia 2009 r. Możliwość umorzenia składek na Fundusz Pracy wprowadziła Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 257, poz. 1725). Z wnioskiem o umorzenie wskazanych należności można występować od 1 lutego do 1 sierpnia 2011 r. włącznie. Wniosek może dotyczyć zarówno niezapłaconych składek, jak też naliczonych z tego tytułu odsetek. Jeżeli składki zostały opłacone po terminie, umorzeniu będą podlegały odsetki za zwłokę.

Formularz wniosku dostępny jest w placówkach ZUS oraz na stronie internetowej www.zus.pl.

ZUS/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *