Kogo potrzebują polskie przedsiębiorstwa?

Współczynnik aktywności zawodowej w UE mieści się na poziomie 71,3% a w Polsce jedynie na poziomie 65,2%. W momentach określanych jako szczególnie trudne są  kobiety, absolwenci, a także osoby powyżej 50 roku życia. Podobną negatywną tendencję łatwo dostrzec w przypadku pracowników o niskich kwalifikacjach.

Czy mamy do czynienia z niechcianymi czy może zapomnianymi zasobami ludzkimi? Czy takich pracowników na prawdę nie potrzebują nasze przedsiębiorstwa? Czy aktywizacja tych grup może zmienić oblicze polskiej gospodarki?

Te pytania stanowią bazę do debaty, której organizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w kooperacji z Gazetą Prawną. Debata będzie miała miejsce dnia 16 września 2010 roku.

Uczestnictwo w debacie potwierdzili eksperci rynku pracy z instytucji otoczenia biznesu, reprezentanci administracji publicznej, kadra naukowa trudniąca się wskazaną tematyką, a także przedstawiciele działów HR.

Łącznie z zaproszonymi gośćmi będziemy dyskutować nad solucjami, aktywizującymi zawodowo i intensyfikującymi poziomu zatrudnienia grup najsłabiej reprezentowanych na rynku pracy.

Fundamentem do dyskusji będą badania i projekty realizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w obszarze czterech projektów: „Telepraca – nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach”, „Z wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorców”, „Każdy pracownik jest ważny – podnoszenie kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach” oraz „Biznes dla edukacji”.

Debata będzie miała miejsce 16 września 2010 roku o godzinie 10.30. Udział w debacie jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie PARP.

PARP/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *