Kolejne podatki i opłaty na mikrorachunek podatkowy

W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt Ministerstwa Finansów regulujący listę podatków i opłat lokalnych, jakie należy przekazywać na mikrorachunek. Niektóre zmiany zaczną obowiązywać już we wrześniu 2022 roku, inne dopiero od stycznia 2023 r.

Mowa o projekcie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Jakie nowe podatki i opłaty będzie trzeba przekazywać na mikrorachunek?

Czym jest mikrorachunek podatkowy

Aktualnie obowiązującym rozporządzeniem, które wskazuje rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego, jest rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 690). Wykaz zawarty w rozporządzeniu nie zawiera wszystkich rodzajów płatności w ramach danego rodzaju podatku, a jedynie te, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Rozporządzenie to ma zastąpić nowe. Co się zmieni?

Nowe płatności 

W drodze rozporządzenia, rozbudowaniu ulegnie katalog należności o nowe płatności, tj.:

  • grupa płatności w ramach podatku od wydobycia niektórych kopalin (formularze: KOP-MS, P-KOP/MS, KOP-RG i P-KOP/RG),
  • opłata za udzielenie informacji komornikom sądowym (tytuł płatności: WRO) – w związku z planowanym udostępnieniem nowej funkcjonalności  w e-Urzędzie Skarbowym.
 

To jednak nie wszystko. W stosunku do rozporządzenia z 2021 roku aktualizacji ulegnie opis dla następujących symboli formularza/tytułu płatności:

  • CIT-8E – stosownie do treści formularza CIT-8E w wersji nr 2 obowiązującej za rok 2022;
  • ALK-1 – zmiana opisu polegająca na wyszczególnieniu opłat dotyczących napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml pozwoli uniknąć wątpliwości, że ich wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego;
  • CUK-1 – zmiana opisu dotyczącego symbolu formularza/tytułu płatności

Zdaniem projektodawców – CUK-1 w sposób jednoznaczny wskaże, że wpłaty z tytułu opłaty od środków spożywczych mogą być powiązane nie tylko ze składaną Informacją ale również wydawanymi w sprawie opłaty decyzjami. Ponadto wyszczególnienie opłaty dodatkowej pozwoli uniknąć wątpliwości, że również jest ona dokonywana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

Kiedy zaczną obowiązywać zmiany?

Jak tłumaczą projektodawcy w uzasadnieniu do ustawy ,, Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2022 r., z wyjątkiem części IX (Podatek od wydobycia niektórych kopalin) załącznika do rozporządzenia, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.”.

Źródło: PIT.pl

Webinar podatkowy


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *