Kolejne usługi dla komorników w e-Urzędzie Skarbowym

W serwisie e-Urząd Skarbowy (e-US) udostępniliśmy kolejne usługi, składające się na pakiet Konta Komornika. Zautomatyzowaliśmy proces dokonywania zajęć nadpłat i zwrotów przez komorników sądowych oraz ich obsługę w urzędach skarbowych.

Ustrukturyzowanie zawiadomień o zajęciu wierzytelności, możliwość dwustronnej komunikacji za pomocą API w sprawach prowadzonej egzekucji, centralizacja procesu obsługi zajęć, wprowadzone zmiany legislacyjne oraz automatyzacja, pozwoliły nam na udostępnienie kolejnych masowych usług dla komorników sądowych. Udostępnione usługi znacznie uproszczają i poprawiają skuteczność egzekucji – wyjaśnia wiceminister finansów zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

Nowe usługi polegają na przyjmowaniu ustrukturyzowanych zawiadomień (ZZW-1K) o zajęciu wierzytelności, ich aktualizacji lub uchyleniu, a także wymianie pozostałej korespondencji związanej z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi pomiędzy komornikami sądowymi a urzędami skarbowymi.

To kolejne usługi dla komorników sądowych udostępnione przez KAS. W grudniu 2022 r. uruchomiliśmy automatyczną obsługę wniosków komorników o udostępnienie informacji.

Wszystkie usługi Konta Komornika e-Urzędu Skarbowego są dostępne za pośrednictwem API e-US. Oznacza to, że komornicy sądowi wysyłają dokumenty za pomocą systemu, w którym prowadzą postępowania i odbierają odpowiedzi tą samą drogą. Jest to możliwe dzięki komunikacji i wymianie danych między systemami.

O projekcie

e-Urząd Skarbowy jest współfinansowany z Funduszy Europejskich (Program Polska Cyfrowa). Wartość całkowita przedsięwzięcia to niemal 122,8 mln zł, w tym dofinansowanie UE to ok. 103,9 mln zł, a budżet państwa ok. 18,8 mln zł.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Webinar podatkowy


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *