Komitet Standardów Rachunkowości za wykazywaniem funduszów własnych przez spółdzielnie mieszkaniowe

Zdaniem Komitetu Standardów Rachunkowości istota rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych stwarza wiele problemów praktycznych, zwłaszcza w zakresie dotyczącym wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych, a także ustalania wyniku finansowego. Komitet Standardów Rachunkowości prosi o zgłaszanie uwag i komentarzy do ww. projektu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *