Komornicy chcą ochrony przy rozliczaniu VAT za dłużników

Działanie komornika może przysporzyć mu znacznych problemów, w przypadku, gdy dłużnik nie współpracuje i nie przekazuje informacji, czy podatek VAT należy odprowadzić. Sytuacja ma najczęstsze zastosowanie w przypadku egzekucji z nieruchomości wykorzystywanych przez przedsiębiorców – brak danych na temat kosztów ulepszenia budynków, kiedy i w jakiej kwocie oraz czy przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
W przypadku, gdy komornik jako płatnik podatku nie odprowadzi należnej kwoty, odpowiada on z tego tytułu za zaległości. W przypadku bezpodstawnego naliczenia VAT przez komornika, fiskus niewątpliwie zakwestionuje nabywcy prawo do odliczenia. Zwłaszcza drugi przypadek jest dla komorników niekorzystny, gdyż może skutkować odpowiedzialnością na drodze cywilnej.
W związku z powyższym, Krajowa Rada Komornicza zwróciła się do MF z prośbą o wprowadzenie regulacji umożliwiających zobowiązanie dłużników do przekazywania informacji niezbędnych do ustalenia, czy dana sprzedaż podlega opodatkowaniu, z zastrzeżeniem ich odpowiedzialności w przypadku, gdyby dane nie odzwierciedlały rzeczywistości.
Zdaniem KRK, komornicy powinni posiadać również uprawnienie do nałożenia kary na dłużnika, który nie wywiązuje się z powyższego obowiązku informacyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *