Konferencja eca cfo – aspekty rachunkowe i podatkowe

Współczesne realia gospodarcze sprawiają, że rola CFO w firmie nabiera szczególnego znaczenia. To dyrektor finansowy odpowiada za realizację strategii finansowej firmy, zapewnienie płynności, optymalizację podatkową oraz nadzór nad służbami finansowo – księgowymi. Do udziału w wydarzeniu organizatorzy zapraszają zatem w szczególności prezesów, członków zarządu do spraw finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, dyrektorów działów podatkowych.  

Konferencja ECA CFO to okazja nie tylko do integracji społeczności branżowej ale to także możliwość wymiany poglądów i doświadczeń oraz promocyjnych zakupów  w wydawnictwach tematycznych. Przewidziano bezpłatne konsultacje z biegłymi rewidentami i doradcami podatkowymi przy stolikach eksperckich.

Grupa Kapitałowa ECA świadczy usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, szkoleń oraz doradztwa giełdowego. Początki działalności sięgają połowy lat dziewięćdziesiątych. Grupa Kapitałowa ECA przeprowadziła badania audytorskie kilku tysięcy podmiotów, jednostek zainteresowania publicznego, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i NewConnect.

\"\"Konferencje CFO to zapoczątkowany w 2010 roku przez ECA coroczny cykl wydarzeń konferencyjnych organizowanych w największych miastach w kraju. Konferencje cieszą się ogromną popularnością, w spotkaniach bierze udział kilkadziesiąt osób i liczba ta  z roku na rok wzrasta.  Patronat medialny nad konferencją objął TAXFIN.

 

 

 

IX KONFERENCJA CFO 2013 30 października 2013 r. Hotel Qubus ul. Uniwersytecka 13, KATOWICE

Ramowy program konferencji:
9:30 – 10:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW I KAWA POWITALNA

10.00-10.45 „Fuzje i przejęcia”
W czasie wykładu poruszone zostaną najistotniejsze kwestie dotyczące łączenia się spółek w aspekcie prawa bilansowego. Analiza przepisów będzie przeprowadzona zarówno pod kątem ustawy o rachunkowości, jak i uregulowań zawartych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF 3). Szczególny nacisk zostanie położony na odmienne podejście do fuzji pod wspólną kontrolą właścicieli.

10: 45- 11:00 PRZERWA KAWOWA

11.00-11.45 „Wpływ proponowanych zmian w podatkach dochodowych na działania optymalizacyjne od 2014 r.”
Omówione zostaną najważniejsze proponowane zmiany w podatkach dochodowych, mające wejść w życie w 2014 r. i ich wpływ na działania optymalizacyjne. W szczególności poruszone zostaną zagadnienia dotyczące opodatkowania spółek, dywidend, niepodzielonych zysków.

11.45-12.30 „Nowa dyrektywa UE w sprawie sprawozdań finansowych na tle obecnych uregulowań ustawy o rachunkowości”
W trakcie wykładu poruszone zostaną m.in. zagadnienia dotyczące kategorii jednostek i grup, a także ogólne zasady sprawozdawczości finansowej i alternatywy w zakresie wyceny, rachunek zysków i strat, bilans. Omówiona zostanie również informacja dodatkowa – ogólne zasady i prezentacja, ogłaszanie i badanie sprawozdań finansowych, uproszczenia dla mikro, małych i średnich jednostek.

12:30 – 13.00 LUNCH

13.00-13.30. „Jak bezpiecznie prowadzić firmę w świecie elektronicznych zagrożeń”

14:00 – 14:15 PRZERWA KAWOWA
14.15.-15.00 „Korekta kosztów uzyskania przychodu z tytułu tzw. złych długów (art. 15b ustawy o CIT). Podsumowanie dotychczasowej praktyki orzeczniczej Ministra Finansów”. Przedmiotem wystąpienia będzie omówienie zasad dokonywania korekt kosztów, wyjaśnienie rozmienia pojęcia „zaliczenia do kosztów” oraz „uregulowania zobowiązania”, a także odniesienie się do kontrowersji związanych z rachunkową wyceną kosztów (np. FIFO) a obowiązkiem korekty w sytuacji braku zapłaty w terminie. Poruszony zostanie również problem kaucji gwarancyjnych oraz leasingu finansowego w kontekście tytułowego tematu.

15.00-15.45.„Zmiany w VAT na 2014 – korzyści i wątpliwości”
W trakcie wykładu wskazane zostaną najważniejsze zmiany – zarówno te, które przynieść mogą podatnikom korzyści, jak i te, które będą powodować nowe wątpliwości. Nasz ekspert chętnie odpowie również na Państwa pytania związane ze zmianami w VAT.

KONTAKT I REZERWACJE:
Magdalena Czupryn tel: +48 32 376 41 82
e-mail: magdalena.czupryn@ecagroup.pl
Aleksandra Podlak-Ramska kom: +48 606 346 079
e-mail: aleksandra.podlak-ramska@ecagroup.pl

*********************************************************

 

Grupa Kapitałowa ECA świadczy usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, szkoleń oraz doradztwa giełdowego. Początki działalności sięgają połowy lat dziewięćdziesiątych. Grupa Kapitałowa ECA przeprowadziła badania audytorskie kilku tysięcy podmiotów, jednostek zainteresowania publicznego, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i NewConnect. Eeksperci doradztwa podatkowego ECA z sukcesem reprezentują interesy klientów przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. ECA zapewniła obsługę wielu transakcji kapitałowych i debiutów giełdowych. Doskonałe kompetencje Grupy ECA potwierdzają wysokie pozycje w pierwszej dziesiątce najbardziej prestiżowych rankingów firm audytorskich i doradztwa podatkowego.

Specjalistów ECA wyróżniają doskonałe kompetencje i wieloletnie doświadczenie praktyczne. Współpracowaliśmy z największymi polskimi i międzynarodowymi firmami, funduszami i inwestorami. Grupa ECA cieszy się uznaniem Klientów, a także mediów, którym zapewniamy opinie eksperckie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *