Koniec umów o pracę na czas określony?

Celem umowy o pracę na czas określony nie jest długotrwałe (wieloletnie) zatrudnianie pracowników, co obecnie stanowi częstą sytuację, gdyż pracodawcy niechętnie zawierają z pracownikami umowy na czas nieokreślony.
Planowana nowelizacja KP przewiduje m.in. ograniczenie rodzajów umów o pracę do trzech, dookreślenie specyfiki umowy o pracę na okres próbny, wprowadzenie skutecznego sposobu limitowania umów o prace na czas określony, uzależnienie okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony od okresu zatrudnienia oraz umożliwienie pracodawcy jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
Nowelizacja przewiduje wejście w życie zmian już 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *