Koniec z kłopotliwym odbieraniem korespondencji?

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek problemów technicznych, które uniemożliwią organowi podatkowemu doręczenia pism za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, pisma zostaną doręczone tak jak dotychczas – za pokwitowaniem poprzez pośrednictwo publicznego operatora pocztowego. Należy liczyć na to, iż zmiana wyeliminuje sytuacje takie jak opisywany już a aktualności ,,List w butelce” problem korespondencji, która została zostawiona w ,,widocznym miejscu na elewacji kamienicy” gdyż brama wejściowa była zamknięta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *